Mrs. Nguyễn Hữu Anh Thi

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  • Tốt nghiệp ĐH Sư Phạm TP.HCM chuyên ngành Tiếng Anh.
  • Tốt nghiệp Trung cấp mầm non
  • Chứng chỉ Phương pháp giáo dục Montessori của AMI (Association Montessori Internationale )
  • Bằng Diploma Phương pháp giáo dục Montessori của Viện đào tạo Giáo Viên Montessori Canada
  • Kinh nghiệm 19 năm làm việc trong ngành Giáo Dục đến nay.