Đăng ký

Vietnam Canada School​

Địa chỉ: 54E Đường 4, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Giờ làm việc của văn phòng: Từ 7.00 đến 17.00, từ thứ 2 đến thứ 6

 

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “BÉ HỌC THỬ”
Ngày bắt đầu: Thời gian học thử:

I. Thông tin về trẻ(*)

Giới tính

Trẻ đã từng theo học trường nào trước đó hay không? Nếu có, vui lòng cho biết tên và loại hình trường?

II. Thông tin người liên hệ(**)

(*),(**): Vietnam Canada Preschool cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của trẻ và người liên hệ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

II. Thông tin bổ trợ

Mức độ nhận biết về phương pháp Montessori của cha mẹ:

Bạn biết đến Vietnam Canada Preschool thông qua nguồn nào

 

​HỒ SƠ NHẬP HỌC

​* Phụ huynh đọc, đồng ý và ký tên vào:

  • Đơn xin nhập học
  • Bảng học phí
  • Bảng đặc điểm tâm lý
  • Nội quy bé lần đầu đến trường

* Phụ huynh nộp:

  • Bản sao/photo giấy khai sinh của bé
  • Photo Hộ khẩu / Tạm trú (có tên bé, địa chỉ)
  • 3 ảnh 4×6 mới nhất của bé
  • Photo sổ tiêm chủng